{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCK8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203IN1BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Suong%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Loto188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jili%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206686%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BETWAY%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sf88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LUCKY88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nhatvip%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20k9vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LIXI88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fafa191%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Fi88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BET168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thuckhuya%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208us%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ra%20kh%C6%A1i%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2036M%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20caheo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddytv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20X%C3%B4i%20V%C3%B2%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20247%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20V7bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20009bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBOTOP%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TF88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20win99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Go88vn%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208LIVE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20JBOBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dubai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20

Dự báo CPI Tây Ban Nha 0,6% tương đối 0,5% so với 0,5%

ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớTrước đó, Công ty Dầu khí Confeli đã cố gắng chiếm một số cơ sở lưu trữ của Venezuela Dầu khí thông qua các kênh pháp lý, dẫn đến một số tắc nghẽn trong vận chuyển cảng của Venezuela.

ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớNhưng điều đáng nói là Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Ross nói rằng ông rất mong được tiếp tục đàm phán và chỉ ra rằng sẽ có một số & ldquo; tính linh hoạt & rdquo ;.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớCác nhà phân tích của công ty chỉ ra rằng thị trường nhôm về cơ bản đã duy trì các dao động khoảng thời gian trong tương lai gần.

Dự báo CPI Tây Ban Nha 0,6% tương đối 0,5% so với 0,5%

ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớGiá nhôm của LME (Luân Đôn) tăng 1%vào ngày 31 tháng 5 lên $ 2,292/tấn.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớInnace nói rằng vì Hoa Kỳ là một nhà nhập khẩu thép quan trọng, 25%mức thuế thép sẽ ngăn chặn nhập khẩu, dẫn đến việc chuyển giao cung cấp thép toàn cầu và áp lực giảm đối với giá thép toàn cầu.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớÔng nói: & ldquo; Steel mà trước đây cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ cần tìm các điểm đến mới, điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt & rdquo;ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớTuy nhiên, giá thị trường của lăn lăn lộn lăn lăn ở Trung Tây (Trung Tây) đã tăng 37 đô la Mỹ lên 922 đô la/tấn vào ngày 31 tháng 5, tăng 4,2%.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớCho đến nay, giá của nó đã tăng gần 39%.

ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớĐại lý tùy chọn phần mềm VantagePoint Mike Shorr nói rằng đối với tất cả các nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ, đây là một tin rất tốt, vì vậy giá cổ phiếu của các công ty sắt và thép của Mỹ đã nghe tin này.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớGiá cổ phiếu của Hoa Kỳ tăng 1,7%.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớVào ngày 22 tháng 6, 24 quốc gia thành viên sẽ lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Vienna để thảo luận về hướng đi của thỏa thuận giảm sản xuất.

ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớVới việc hiện thực hóa các mục tiêu kiểm kê dầu thô quá mức, một số công ty dầu thô của Nga hy vọng rằng giới hạn sản xuất trên sẽ tăng lên.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớTổng thống Nga Putin nói rằng việc giảm thỏa thuận giảm sản xuất rõ ràng là rất thành công. Thị trường dầu toàn cầu đang ở trong tình trạng cân bằng và Nga sẽ không luôn ở trong khuôn khổ này.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớCông ty TNHH Công nghiệp Khí đốt tự nhiên của Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba ở Nga. Nó nói rằng Nga hiện có khoảng 500.000 thùng dầu nhàn rỗi dầu thô.ựbáoCPITâyBanNha06tươngđối05sovớDầu khí Nga sẽ cùng thúc đẩy việc cải thiện sản xuất dầu thô với cổ phiếu của ngành khí đốt tự nhiên Nga.

Trên thực tế, Ả Rập Saudi cũng đã tăng lên sự gia tăng sản xuất.Theo dữ liệu theo dõi dữ liệu của xe tăng, sản xuất dầu thô của Ả Rập Xê Út cũng đạt đến mức cao nhất vào tháng Năm.

Dự báo CPI Tây Ban Nha 0,6% tương đối 0,5% so với 0,5%

Các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu có thể tăng hơn nữa và đầu tư dầu thô của Hoa Kỳ đã duy trì sự gia tăng hoặc kích thích hơn nữa khả năng sản xuất của các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu trong năm 2017 và 2018.Điều này là do sự cải thiện của môi trường thị trường dầu thô và cải thiện liên tục giá dầu.Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố không chắc chắn, gây khó khăn cho việc dự đoán sản lượng của các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu trong tương lai.Sản lượng của các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu tăng 870.000 thùng mỗi ngày trong năm 2017. Điều này là do giá WTI tăng 17%lên mức trung bình 50,85 đô la/thùng.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh chi tiêu vốn của các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu, bao gồm cả thăm dò, chỉ tăng 2%, đã giảm 42%so với chi tiêu vốn năm 2014.Tuy nhiên, Hoa Kỳ là một ngoại lệ tại thời điểm này. Năm 2017, khoản đầu tư vào ngành công nghiệp dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 42%lên khoảng 13,8 tỷ đô la.Tuy nhiên, với sự gia tăng liên tục của giá dầu thô, các công ty sản xuất dầu thô của Mỹ có thể có được tiền và hàng rào các sản phẩm dầu thô với chi phí thấp hơn, khiến sản lượng dầu thô của chúng tôi đạt 10 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2017.Ngoài ra, dầu thô của Mỹ phải được hưởng lợi từ chi phí đơn vị thấp hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Từ quý 3 năm 2016 đến quý 3 năm 2017, các dự án dầu thô chính cuối cùng đã tăng 20%, đồng thời chi phí giảm Đến 35%từ năm 2014 đến 2017, giảm 40%chi phí cho dầu làm đẹp.

Theo dữ liệu chính thức, 86%nguồn cung cấp dầu thô không phải tăng 1,5 triệu thùng/ trong ngày, 94%dầu tự nhiên hóa lỏng dày đặc và khí hóa lỏng không thông thường chiếm 94%. Điều này là do sự gia tăng đầu tư và nâng cấp các chỉ số. Ngược lại, chỉ số này chỉ là 90% 2017.Hiện tại, so với các quốc gia khác, Brazil đã cho thấy tiềm năng lớn nhất để tăng sản lượng.

Dự báo CPI Tây Ban Nha 0,6% tương đối 0,5% so với 0,5%

Dự kiến ​​vào cuối năm 2018, sự gia tăng sản xuất dầu dày đặc sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của sản lượng của Canada và Brazil, điều này sẽ thúc đẩy sự gia tăng hơn nữa về sản lượng không phải là không.Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi nền kinh tế thế giới tiếp tục phát triển, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát, đồng thời, cuộc khủng hoảng thương mại tiềm năng có thể dẫn đến sự gia tăng chi phí sản xuất dầu thô.

Khi dầu thô được sản xuất ở Hoa Kỳ phải đối mặt với việc vận chuyển đường ống lớn hơn và giới hạn chi phí hậu cần cao, dầu thô tích lũy sẽ phải đối mặt với rủi ro giảm giá, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng chi phí của các nhà sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ. ảnh hưởng.Dự kiến ​​chi tiêu vốn của các quốc gia sản xuất dầu không phải là dầu trong năm 2018 sẽ tăng 3,5%, và sẽ tăng 8,1%năm -trong năm 2019, trong khi đầu tư dầu đá phiến & mdash; & mdash; chủ yếu là United Các quốc gia, dự kiến ​​sẽ tăng 20%trong năm -trong năm 2018. 2019 sẽ là 20%năm -on -year. Năm 2019, nó sẽ là 20%. Nó sẽ giảm 16%.Việc thắt chặt tình hình thương mại có thể khiến giá dầu của Mỹ giảm xuống còn 60 đô la Mỹ dưới mức không chỉ áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc trị giá 50 tỷ đô la sản phẩm, mà còn thực hiện chính sách thuế quan.Những mức thuế này bao gồm thuế thép 25%và thuế nhập khẩu nhôm 10%.Một tháng trước, Trump đã nộp thuế đối với các quốc gia này, nhưng đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ miễn các đồng minh và tuyên bố rằng ông sẽ tích cực đàm phán với các quốc gia này.Tuy nhiên, các đối tác thương mại của Mỹ đã từ chối đàm phán, đặc biệt là cuộc khảo sát nhập khẩu xe tiếp theo của chính quyền Trump, dẫn đến một kết luận rằng Liên minh châu Âu và các quốc gia khác đã đưa ra kết luận rằng sự nhượng bộ sẽ dẫn đến nhiều yêu cầu hơn.

Do đó, các quốc gia này sau đó đã thực hiện các biện pháp trả thù tương ứng cho Hoa Kỳ.Việc nâng cấp chiến tranh thương mại có thể có tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khi Trump ban đầu đề xuất thuế quan, điều đó có nghĩa là chủ nghĩa bảo hộ thương mại ở Hoa Kỳ đang tìm kiếm Sự gia tăng chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu của bộ phận vận chuyển và ngành vận tải hàng hóa.Chủ tịch và Giám đốc điều hành API Gerald nói rằng các sự kiện thuế quan sẽ làm xáo trộn chuỗi cung ứng phức tạp của ngành công nghiệp dầu khí ở Hoa Kỳ, điều này sẽ ảnh hưởng đến các dự án năng lượng mà Hoa Kỳ đang tiến hành và thực hiện các kế hoạch trong tương lai và suy yếu An ninh kinh tế của Hoa Kỳ.

Điều này là do hầu hết các loại thép đặc biệt được sử dụng trong các đường ống vận chuyển dầu khí phụ thuộc vào nhập khẩu.Langganek, một nhà sản xuất độc lập ở Texas và là chủ tịch của Hiệp hội bằng sáng chế, nói rằng nếu người ta tin rằng ngành công nghiệp dầu khí Hoa Kỳ sẽ tiêu tốn 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm Việc tăng thuế dẫn đến tăng chi phí nhập khẩu, điều này sẽ dẫn đến thêm 2 tỷ đô la mỗi năm.

Những người tham gia thị trường cho biết, khi OPEC xem xét sự gia tăng sản xuất, chính sách thương mại của Trump có thể dẫn đến giảm nhu cầu và sự chồng chéo của hai sự kiện sẽ khiến giá dầu giảm xuống dưới 60 đô la.Trong sơ đồ 1 giờ của phân tích kỹ thuật, cột năng lượng màu xanh lá cây MACD bắt đầu co lại. Nếu cột màu đỏ có thể được thu thập một cách hiệu quả, một xu hướng hồi phục sẽ được hình thành trong một thời gian ngắn. Diff và DEA sẽ tạo thành một ngã ba vàng dưới không trục. Tinh hoaTuy nhiên, từ quan điểm của biểu đồ, có khả năng hình thành sự suy giảm trong sự suy giảm, điều này làm cho khả năng dầu của Hoa Kỳ kiểm tra mức trung bình di chuyển 60 ngày trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng khả năng đột phá ở vị trí này không cao, và sẽ có xác suất cao mà nó sẽ giảm.Nếu dầu làm đẹp có thể được hỗ trợ ở rìa trên của sự suy giảm, điều đó có nghĩa là sự suy giảm gần đây đã giảm bớt, nếu không vẫn có khả năng giảm hơn nữa.

Kể từ 11:49 giờ Bắc Kinh, giá đóng cửa của hợp đồng liên tục của tương lai dầu thô WTI ở Hoa Kỳ đã được báo cáo là $ 65,76/thùng.Nhắc nhở giao dịch dầu thô: Giảm sản xuất của Nga chưa đạt được tiêu chuẩn, tình hình thương mại có thể cho phép giá dầu khám phá 60

XAU/USD-0,21%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm inch đầu. Thêm vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc vàng-0,32%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn và thêm Vị trí. Vị trí đã được thêm thành công vào: + Thêm các vị trí khác để kết thúc bạc -0,90%từ danh mục đầu tư được thêm/xóa vào danh mục đầu tư đã chọn để thêm inch đầu. Chúng tôi cần tiếp tục chú ý đến nhiều tin tức liên quan đến thương mại Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ đến Canada để tham gia Hội nghị thượng đỉnh của Tập đoàn Vương quốc thứ bảy (G7) và gặp sáu nhà lãnh đạo quốc gia khác.Phong trào địa chính trị của kế hoạch của Trump để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un cũng sẽ chú ý đến trọng tâm của tháng sau đó.

Do thiếu dữ liệu kinh tế lớn trong tuần này, dưới bóng tối của ma sát thương mại toàn cầu, những người tham gia thị trường cần chú ý đến dữ liệu thương mại hàng tháng của Hoa Kỳ.Kể từ thời gian học bổng trước ngày 12 đến 13 tháng 6 trong tuần này, không có bài phát biểu nào của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang trước cuộc họp của Ủy ban Tiếp thị Công cộng Liên bang (FOMC) và Cục Dự trữ Liên bang thường dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp.

Do báo cáo việc làm được công bố vào tuần trước, sự tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ đã tăng tốc vào tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp 18 năm là 3,8%, do đó, Ngân hàng Hoa Kỳ ngày càng tăng lãi suất 4 lần trong năm nay.Báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cũng cho thấy sự tăng trưởng lương rất mạnh, thị trường lao động đã tăng tốc thắt chặt, có thể kích hoạt mối quan tâm của thị trường về lạm phát tăng.Thứ Sáu tuần trước, do báo cáo việc làm của Mỹ đã tăng đồng đô la Mỹ, nó chỉ ra rằng Fed vẫn sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này và cuối năm nay, và Gold Futures đã giảm xuống dưới 1.300 đô la.Những kỳ vọng về việc tăng lãi suất thường tạo ra vàng và khi lãi suất tăng, vàng rất khó để cạnh tranh với tài sản.

Thứ Sáu tuần trước, với hai đảng dân túy lớn ở Ý đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ chung, đã kết thúc một vài tháng bế tắc chính trị và tránh được một cuộc trưng cầu dân ý được coi là cuộc khủng hoảng đồng euro và thị trường tài chính toàn cầu đột nhiên giảm bớt.Vào thứ Sáu, Sàn giao dịch tương lai hàng hóa New York đến August Gold Futures đã giảm 5,40 đô la Mỹ, hoặc 0,4%xuống còn 1,299,30 đô la/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 5 và giảm khoảng 0,7%vào tuần trước.

Về mặt kim loại khác, tương lai bạc đã giảm khoảng 0,2%vào thứ Sáu tuần trước để đóng cửa ở mức 16,42 đô la/ounce, đã giảm khoảng 0,6%tuần trước.Tương lai đồng đã đóng cửa khoảng 0,9%vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 3.091 đô la Mỹ/pound, tăng 0,7%vào tuần trước.

Nếu bạn muốn hiểu các vấn đề chính ảnh hưởng đến thị trường vàng trong tuần này, vui lòng tham khảo danh sách sau đây của Anh về sự giàu có: Anh sẽ công bố PMI công nghiệp xây dựng vào ngày 4 tháng 6 (thứ Hai).Vào ngày 5 tháng 6 (thứ ba) Trung Quốc sẽ công bố PMI của ngành dịch vụ Caixin.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Ta88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBOC%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20