{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2068gamebai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Red88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2033win%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SUNWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pq88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20c54%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2066865bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sao%20k%C3%AA%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vnsport%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vinbet6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20M%C3%AC%20t%C3%B4m%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A1%20heo%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20188bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20gowin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Nbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitom%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20royal99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208JBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20789club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NEXTBET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20KINGBIT%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20goaldaddy%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20pkwin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20UK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20F79%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xoilac%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mitomtv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2012bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20May%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kto%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sao%20k%C3%AA%20tv%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso333%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20123B%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20wintbr%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20QQ288%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K188%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20D9bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HL8%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk883%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20W88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20BONG90%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go88bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2090phuttv%20-%20

Chuyên liệu!Làm thế nào mà tin tặc đã làm tê liệt đường ống dầu chính ở Hoa Kỳ?

ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳChúng tôi sẽ tiếp tục thấy dữ liệu kinh tế yếu của Hoa Kỳ, giúp tăng cường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này.

ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳNgười ta cũng tin rằng mối tương quan giữa giá của Úc và quặng sắt đã giảm.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳĐồng đô la Úc giảm 3%trong năm 2019 và đã giảm 7,4%kể từ cuối tháng 6 năm 2018, chủ yếu là do tình hình căng thẳng thương mại quốc tế và tác động của nó đối với nền kinh tế Úc.

Chuyên liệu!Làm thế nào mà tin tặc đã làm tê liệt đường ống dầu chính ở Hoa Kỳ?

ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳCục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào ngày 30 tháng 10, và sau đó cắt giảm lãi suất một lần trong năm mới.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳCerebria Kov nói rằng Fed có thể được giảm để tăng đồng đô la Úc. Trong năm tới, đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng từ 0,6733 lên 0,69 từ mức mục tiêu một tháng, trong khi đồng bảng so với đồng đô la Úc Vào tháng 10 năm 2020 dự kiến ​​sẽ giảm từ 1.8821 hiện tại xuống còn 1.8152.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳNgân hàng Đức và thương mại: Vào cuối đô la Úc, nó đã giảm xuống 0,66 so với UBS. Ngân hàng thương mại Đức giữ quan điểm khác nhau về xu hướng tương lai của đồng đô la Úc.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳElisabeth Andreae, một nhà phân tích tại Ngân hàng Đức, cho biết: & ldquo; đưa ra rủi ro giảm liên tục do tình hình thương mại quốc tế và chính sách tiền tệ mở rộng của Ngân hàng Trung ương toàn cầu, Fed Úc vẫn cảnh giác, điều này là hợp lý.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳChúng tôi thấy rủi ro cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳDo đó, đồng đô la Úc có thể tạm thời trong trường hợp vắng mặt, đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng đồng đô la Úc sẽ giảm so với đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳ& rdquo; Andre dự đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần để giảm lãi suất của Quỹ Dự trữ Liên bang xuống còn 1,5%, trong khi Fed Úc dự kiến ​​sẽ giảm lãi suất xuống 0,50%.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳMười năm trước, bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm 2009 là ít hơn 2%, nhưng nó không thấp hơn giá trị này kể từ đó.

ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳKể từ năm nay, nền kinh tế của Hàn Quốc đã tiếp tục; trong quý đầu tiên của năm nay, GDP của Hàn Quốc đã trải qua sự tăng trưởng tiêu cực và nó đã hồi phục một chút trong quý thứ hai.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳVào ngày 24, Ngân hàng Hàn Quốc đã công bố dữ liệu rằng sau khi xác minh sơ bộ, tỷ lệ GDP hàng quý tăng 0,4%trong quý 3 năm 2019 và tỷ lệ hàng năm tăng 2%, nhưng mức tăng thấp hơn kỳ vọng thị trường.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳTheo người phụ trách Bộ Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, chỉ có GDP tăng hơn 0,97%hoặc 1%trong quý IV và tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm dự kiến ​​sẽ đạt 2%.ênliệuLàmthếnàomàtintặcđãlàmtêliệtđườngốngdầuchínhởHoaKỳNgười phụ trách nói rằng khả năng tăng trưởng GDP trong cả năm không thể được xác nhận, nhưng từ tình hình hiện tại, nó đã tăng từ ảnh hưởng của ma sát Hàn Quốc và Nhật Bản và những thay đổi trong mô hình kinh tế toàn cầu, và sự không chắc chắn đã tăng lên.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Li Zhulie cũng cho biết trước đó rằng Hàn Quốc muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là không dễ dàng.Ý kiến ​​công chúng bày tỏ lo ngại về xu hướng kinh tế của Hàn Quốc và quan chức này đã nhiều lần hạ giá trị dự kiến ​​của tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.

Chuyên liệu!Làm thế nào mà tin tặc đã làm tê liệt đường ống dầu chính ở Hoa Kỳ?

Vào tháng 7 năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 2,8%và giá trị dự kiến ​​đã giảm xuống còn 2,6%xuống còn 2,7%trong tháng 12. 2,4%đến 2,5%.Vào tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ giảm tăng trưởng kinh tế dự kiến ​​của Hàn Quốc xuống còn 2%trong năm nay.Vào lúc 00:10 thời gian Bắc Kinh, phần mềm Huitongyi Huitong được trích dẫn, giá vàng tại chỗ đã được báo cáo là $ 1501,50/ounce.Giá vàng đã tăng vọt để đứng hàng ngàn cấp độ, Tone Pigeons và dữ liệu yếu ở Châu Âu và Hoa Kỳ hỗ trợ giá vàng

Trong thời gian châu Âu vào thứ Năm (24 tháng 10), đồng bảng đã giảm từ 70 điểm xuống còn 1,2880 xuống đô la Mỹ để quanh Vương quốc Anh để hoãn ba tháng Brexit.Họ sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu, hy vọng sẽ đưa ra quyết định.Thủ tướng Anh Johnson hy vọng sẽ hoàn thành lịch trình Brexit và trong nước, và chính phủ Anh đang chờ Liên minh châu Âu quyết định yêu cầu của quốc hội về Brexit.Các vấn đề của chính phủ vào tuần tới sẽ không bao gồm các thử nghiệm cố gắng cứu Brexit, cũng như chuyển động cho cuộc bầu cử.

Neil Jones, giám đốc bán hàng ngoại hối của Ngân hàng Ruisui, nói rằng trong trường hợp xấu nhất, đó là, Brexit bị hoãn lại cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, người Anh sẽ sớm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử và kết quả của cuộc bầu cử sẽ kích thích bảng Anh Nhu cầu, sẽ giúp bảng Anh vào năm 2020 tăng vào năm 2020. Tinh hoaTrong thời gian châu Âu, Gold Rose đã vượt qua mốc 1500 đô la/ounce, đạt mức cao mới trong hai tuần qua. Nhiều quốc gia đã công bố dữ liệu PMI ở nhiều quốc gia trong ngày. Tổng thể cho thấy ngành sản xuất trong khu vực Euro là Vẫn còn yếu và nền kinh tế Đức không được cải thiện. Nó đã củng cố kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang lần thứ ba trong năm, và nó cũng cho thấy rủi ro của nền kinh tế Mỹ đang tăng lên. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn còn Dự kiến ​​như dự kiến, và Draki cũng nhấn mạnh rằng cần phải giữ một vị trí rất lỏng lẻo trong một khoảng thời gian dài hơn.

Chuyên liệu!Làm thế nào mà tin tặc đã làm tê liệt đường ống dầu chính ở Hoa Kỳ?

Ngoài ra, tình hình thương mại và tình hình Brexit vẫn cần phải rõ ràng hơn nữa.★ Các điểm nóng gần đây ★ 1. [Chương trình màn trình diễn của Chủ tịch Trung ương Châu Âu, nói rằng Tổng thống Lagarde đã gia nhập Ủy ban Quản lý, một danh sách các bài phát biểu của sáu điểm nổi bật chính] về thời gian cho một vị trí rất lỏng lẻo, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang cung cấp các biện pháp kích thích chính sách tiền tệ; Để hỗ trợ nền kinh tế, và họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và sẽ là nền kinh tế. Dữ liệu được công bố cho thấy sự tăng trưởng của quý thứ hai là nhẹ nhưng tích cực, và ngành dịch vụ và ngành xây dựng tiếp tục cho thấy sự khó khăn; : Lạm phát nói chung có thể giảm nhẹ trước cuối năm nay, áp lực của tăng trưởng kinh tế yếu bị trì hoãn theo lạm phát, lạm phát trung bình tiềm năng sẽ tăng lên; Và lạm phát triển vọng kinh tế nhẹ vẫn sẽ phải đối mặt với rủi ro đường xuống, rủi ro có liên quan đến địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ và sự mong manh của thị trường mới nổi; chính sách tài chính: phải được tăng cường mạnh mẽ Tài chính để phát triển và thân thiện, và chính phủ có không gian tài chính nên hành động.

2. [Quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng 10 sẽ không chuyển sang dự kiến, bắt đầu mua các khoản nợ từ tháng 11] Các khoản nợ ở quy mô 20 tỷ euro từ tháng 11; Hướng dẫn tiềm năng: lãi suất dự kiến ​​sẽ được duy trì ở cấp độ hiện tại hoặc thấp hơn, cho đến khi triển vọng lạm phát sẽ tăng dần nhưng thấp hơn 2%, nhưng ít hơn 2% mục tiêu Cấp độ; Tốc độ mua nợ trong tương lai: Nếu cần thiết, nó sẽ tiếp tục mua nợ; việc mua nợ sẽ bị dừng ngay trước khi tăng lãi suất và kế hoạch đầu tư sẽ liên tục đầu tư sau khi tăng lãi suất đầu tiên.3. [Sản xuất khu vực Euro đã bị thu hẹp trong tháng thứ chín liên tiếp, nền kinh tế khu vực đồng euro đang ở lại sự thu hẹp] pMI toàn diện của khu vực đồng euro đã tăng lên 50,2 vào tháng 10, thấp hơn dự kiến ​​50.3 của các nhà kinh tế, sản xuất PMI45.7 , và liên tục xếp hạng liên tục chín tháng bị thu hẹp cho thấy khu vực tư nhân của khu vực đồng euro gần như không có sự gia tăng nào vào đầu quý IV; cấp độ kể từ năm 2013.Sự phục hồi của ngành dịch vụ Pháp đã thúc đẩy nền kinh tế, trong khi sự suy giảm ở Đức đã chậm lại, trong khi các quốc gia khác trong khu vực đồng euro yếu; .4. [Sự suy thoái kinh tế của Đức đã tăng cường, cơ hội việc làm bị giảm đến 48,6, thấp hơn 48,8 dự kiến ​​của các nhà kinh tế và vẫn gần với mức thấp bảy năm vào tháng Chín.Chỉ số cho thấy rằng sự teo của nền kinh tế thấp hơn 50, cho thấy rằng sự suy giảm của khu vực tư nhân của nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng euro đã tiếp tục đến quý IV; Lớn nhất trong mười năm qua.Các cơ hội việc làm được tạo ra bởi ngành dịch vụ cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi qua; Nhà kinh tế trưởng Markit Phil Smith nói rằng hy vọng của nền kinh tế Đức trở lại tăng trưởng trong quý vừa qua có phần tan vỡ.

"Có lẽ điều đáng lo ngại nhất là có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế trong nước Đức đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng.5. [Ngành dịch vụ Pháp khôi phục động lực tăng trưởng, phục hồi kinh tế] Với sự phát triển của ngành dịch vụ Pháp, tăng trưởng kinh tế của Pháp đã tăng tốc trong tháng này.

Công nghiệp dịch vụ Pháp PMI 52.6 đã vượt quá 51,0 dự kiến ​​của các nhà kinh tế.Nó cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực đồng euro đang cho thấy một số đàn hồi; ② Markit nói rằng sự tăng trưởng ổn định của các hoạt động kinh tế đã được hỗ trợ bởi sự mở rộng rộng rãi.

Sau khi ngành dịch vụ hồi phục, sau khi chỉ số sản xuất co lại vào tháng 9, nó đã tăng lên một mức cao hơn một chút.Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân Pháp vẫn duy trì sự lạc quan về triển vọng kinh doanh của mình trong một năm và đề cập đến kế hoạch phát triển sản phẩm mới và mở rộng kinh doanh theo kế hoạch.

Nhà kinh tế học IHS Markit Eliot Kerr: Sau sự phát triển của sự kiện vào tháng 9, khu vực tư nhân đã hồi sinh vào đầu quý IV.Sự phục hồi của ngành sản xuất, cùng với sự tăng trưởng tăng tốc của ngành dịch vụ, đã thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của các hoạt động kinh tế nói chung; mặc dù vậy, sự mở rộng của ngành sản xuất vẫn còn đáng kể đằng sau ngành dịch vụ.6. [Trăng tròn của các cuộc điều tra luận tội, các cuộc chiến tấn công và phòng thủ của cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đang tăng cường] vào ngày 24.Hiện tại, các trận chiến tấn công và phòng thủ xung quanh cuộc điều tra luận tội được tăng cường.

Đối mặt với cuộc tấn công tích cực của Đảng Dân chủ, Nhà Trắng và đảng Cộng hòa của Quốc hội đang cố gắng chống trả; kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra luận tội, Trump đã khẳng định rằng cuộc điều tra của Ukraine không liên quan gì đến cha và con trai của Pingdeng.Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 22 để tiếp tục bảo vệ Trump; ③ Mặc dù cuộc điều tra luận tội đã bắt đầu trong một tháng, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn ban đầu của bộ sưu tập bằng chứng.

Nhiều nhân chứng chính đã không gửi lời khai trong Quốc hội, và một số trong số họ vẫn đang chống lại bằng chứng theo hướng dẫn của Nhà Trắng.Đồng thời, đảng Dân chủ cũng hy vọng rằng cựu trợ lý các vấn đề an ninh quốc gia của tổng thống Bolton và các nhân chứng nặng nề khác sẽ làm chứng, và báo cáo điều tra sau khi thu thập bằng chứng cũng là thời gian và lao động. Chính sách và an ninh quốc gia cũng bị vướng vào cuộc bầu cử tổng thống.

Các trò chơi chính trị và các cuộc đấu tranh sẽ tràn ngập toàn bộ quá trình điều tra, và rất khó để đánh giá cuộc điều tra luận tội sẽ kéo dài bao lâu và gì.★ Trong khoảng thời gian châu Âu, đánh giá thị trường ngoại hối ★ Trong thời gian châu Âu, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm gần 97,45. Dữ liệu của dữ liệu đặt hàng hàng hóa bền bỉ của Mỹ không như mong đợi ở Nhật Bản. Ngoài ra, các vấn đề nợ của Hoa Kỳ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Các nhà đầu tư lo lắng rằng Hoa Kỳ có nguy cơ suy thoái. Các nhà đầu tư đang chuyển sang quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu việc làm phi văn hóa cho tuần tới. được tác động, Fed có thể được thay đổi hoàn toàn để thư giãn.

Trong thời gian châu Âu, đồng euro đã giao dịch so với đồng đô la Mỹ vào khoảng 1.1130. Trước đó, dữ liệu kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực đồng euro không tốt vào ban ngày và đồng euro đã chịu áp lực. Tuy nhiên, đồng thời, đó là kêu gọi các quốc gia tăng cường hỗ trợ tài chính và ngụ ý rằng không gian tiện ích chính sách tiền tệ bị hạn chế. Ông nói rằng nếu ông muốn thấy lãi suất cao hơn, các hành động tài chính là cần thiết.Tổng thống mới Lagarde tiếp tục thực hiện một chính sách lỏng lẻo, nhưng nó sẽ phải đối mặt với những hạn chế lớn của lực lượng đại bàng trong lớp quyết định.Các nhà phân tích nói rằng tháng 11 là một tháng quan trọng đối với đồng euro. Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang sự khác biệt về thuế quan ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Vì các dấu hiệu lạc quan thị trường từ nó.Trong thời gian châu Âu, đồng bảng đã giảm so với đồng đô la Mỹ xuống gần 1.2880. Các quốc gia thành viên EU đã trì hoãn liệu Anh có bị trì hoãn trong ba tháng hay không và các quốc gia thành viên EU đã hoãn quyết định vào thứ Tư (23 tháng 10).

Họ sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu, hy vọng sẽ đưa ra quyết định.Thủ tướng Anh Johnson hy vọng sẽ hoàn thành lịch trình Brexit và trong nước, và chính phủ Anh đang chờ đợi Liên minh châu Âu quyết định yêu cầu của quốc hội về Brexit.

Các vấn đề của chính phủ vào tuần tới sẽ không bao gồm các thử nghiệm cố gắng cứu Brexit, cũng như chuyển động cho cuộc bầu cử.Neil Jones, giám đốc bán hàng ngoại hối của Ngân hàng Ruisui, nói rằng trong trường hợp xấu nhất, đó là, Brexit bị hoãn lại cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, người Anh sẽ sớm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử và kết quả của cuộc bầu cử sẽ kích thích bảng Anh Nhu cầu, sẽ giúp bảng Anh vào năm 2020 tăng vào năm 2020. Tinh hoa

Trong thời gian châu Âu, đồng đô la Mỹ đã giảm so với đồng yên lên gần 108,6. Nhiều quốc gia có dữ liệu kinh tế kém ở các quốc gia khác nhau và dữ liệu của dữ liệu đặt hàng hàng hóa lâu dài của Hoa Kỳ không như mong đợi, điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong tương lai và lợi ích từ đồng yên của rủi ro.Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tuân theo thái độ chờ đợi -và -xem tại một cuộc họp chính sách vào tuần tới, nhưng đồng thời, nó sẽ truyền đạt thông tin ra thị trường thông qua giao tiếp bằng lời nói, hứa rằng nó vẫn sẽ có nhiều hành động hơn khi nó "cần thiết".

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Noci88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mcw%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoivo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Keochuan%20TV%20-%20