{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%206623%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vinbet6%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20B%C3%A0n%20Th%E1%BA%AFng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Thapcam%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%203979%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20K%C3%A8o%20Chu%E1%BA%A9n%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SPORTS998%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20taixiu%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C88BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20fc88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20365VN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPYLUKE%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hot88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CWIN%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DABET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ThevangTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Debet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88club%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2088bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2079vin%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FAbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Jun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20choang%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SEN88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EGB99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bet789%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LK88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kv99%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20DWIN68%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2049BET%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banthang%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2092lottery%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winbet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20C%C3%A0%20Kh%E1%BB%8Ba%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20afb168%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bossfun%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20N8bet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SV388%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OZE6868%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20TOP88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Xocdia%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Hk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win2888%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20NGON%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Rakhoi%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Eubet%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MANCLUB%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso123%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu52%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S%C6%B0%C6%A1ng%20TV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20King88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20OPPA888%20-%20

Dự đoán chỉ số giá tiêu dùng Đức 0,1% tương đối 0,1% tương đối 0,1%

ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốTuy nhiên, nó đã không cung cấp các tính năng này sau nửa năm. Theo quan điểm này, cửa sổ truyền thông nước ngoài cho biết họ đã ngần ngại giới thiệu hai TV này vào năm 2021.

ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốSự kiện Twitch Barrage trước đây đã chơi "Pokémon", đã xóa tất cả các thế hệ trò chơi "Pokémon". Tôi hy vọng phiên bản Avatar Twitter này cũng có thể đạt được những thành tựu tương tự.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốSony X900H (và châu Âu X90H) đã trở thành TV chính trong đội hình năm 2020 và được coi là một trong những màn hình LED tốt nhất trên thị trường.

Dự đoán chỉ số giá tiêu dùng Đức 0,1% tương đối 0,1% tương đối 0,1%

ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốBước vào thế hệ thứ hai, hai mô hình này thấy mình là một trong những nhà lãnh đạo, hỗ trợ các chức năng nổi bật của PS5 và XSX, bao gồm độ phân giải 4K và tốc độ làm mới 120Hz, và thậm chí cả khẩu hiệu "sẵn sàng cho PS5" là sự công nhận chính thức.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốTuy nhiên, không giống như TV 4K tốt nhất hỗ trợ PS5/XSX vào năm 2020, X900H và XH90 không hỗ trợ 4K/120Hz, VRR (tốc độ làm mới thay đổi) và chế độ độ trễ thấp tự động (ALLM).ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốThay vào đó, Sony hứa sẽ hỗ trợ các chức năng trên thông qua bản cập nhật phần mềm cố định sau khi bán.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốVào tháng 10 năm ngoái, chức năng 120Hz đã được thêm vào, nhưng VRR và ALM vẫn không hỗ trợ nó.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốTheo sự thay đổi thủ công gần đây của Sony, Sony có thể lấy lại những lời hứa này, điều này có thể làm người dùng làm thất vọng những người dùng đã mua các mẫu TV này.

ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốSau đây là so sánh các hướng dẫn của Sony TV. Cánh tả là tháng 12 năm 2020 và phiên bản cập nhật mới nhất của hành vi của đất nước vào năm 2021 X9000H, X9100H và X9088H HDMI 2.1 rất cần thiết cho việc mua người chơi XSX và PS5. , chẳng hạn như VRR và ALLM.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốVRR có thể loại bỏ nước mắt màn hình và điều chỉnh tốc độ làm mới hiển thị để thích ứng với tốc độ làm mới của nội dung đầu ra.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốVới việc bán hàng nóng của Switch trên thế giới, ngày càng có nhiều trò chơi độc lập chọn ra mắt trên Nintendo Eshop và một số trò chơi sử dụng giá cực lớn để thu hút người dùng mua.

ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốĐáp lại tình huống này, nó sẽ không còn xảy ra.ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốBởi vì Nintendo đã công bố các quy tắc mới, giá của các trò chơi bên ngoài trò chơi không được phép bán ít hơn 1,99 đô la Mỹ (khoảng 12 RMB).ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốTrước đó, nó thường được nhìn thấy trên các trò chơi độc lập không xác định của Nintendo có giá dưới 1 đô la (hoặc 100 yên).ựđoánchỉsốgiátiêudùngĐức01tươngđối01tươngđốCác trò chơi này sử dụng tâm lý mua hàng của người chơi để bán các trò chơi với giảm giá cực độ. Mặc dù lợi nhuận đơn lẻ ít ỏi, trò chơi có thể được duy trì trước bảng xếp hạng bán hàng trong một thời gian dài do số lượng lớn các giao dịch mua, vì vậy nó Cuối cùng có thể đạt được rất nhiều.

Gần đây, tại một diễn đàn nước ngoài, Ash Ringrose, người đứng đầu SMG Studio, tiết lộ rằng Nintendo đã thiết lập các quy định mới rằng các trò chơi khác ngoài các trò chơi miễn phí không được phép có giá dưới 1,99 đô la trên EShop.Đối với việc tiếp xúc dài hạn của bảng xếp hạng doanh số trong bảng giá thấp, Nintendo vẫn chỉ đơn giản là tăng tiêu chuẩn giá trò chơi một cách đơn giản và thô lỗ. Tôi tự hỏi liệu nó có thể được chữa khỏi hoàn toàn không?

Dự đoán chỉ số giá tiêu dùng Đức 0,1% tương đối 0,1% tương đối 0,1%

Thống kê GFK đã công bố báo cáo thống kê về số liệu thống kê bán hàng trong phiên bản vật lý của Anh của người Anh trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2021.Trong tuần đầu tiên của năm mới, vì dịch bệnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người Anh bắt đầu bị chặn hoàn toàn. Do đó, hơn 260.000 đơn vị được bán trong khu vực trong vòng một tuần, vượt quá ba lần cùng kỳ năm ngoái.Theo thống kê, nền tảng mà người Anh chủ yếu mua vào tuần trước vẫn được chuyển đổi và khối lượng doanh số tăng 123%so với cùng kỳ năm ngoái."Những người bạn động vật Mori" vẫn là người yêu thích của người chơi Anh.Trong các trò chơi khác, 15 trong số 4 bảng xếp hạng được chiếm bởi nền tảng Switch.

Vui lòng xem bảng xếp hạng bán hàng cụ thể: Bảng xếp hạng bán hàng trò chơi của Anh: 1. "Bộ sưu tập!Những người bạn động vật Mori "2." Mario 8 Deluxe Edition "3." Dance Power 2021 "4." FIFA 21 "5" Phiên bản Switch 8, "GTA5" 9, "New Super Mario Brothers U Deluxe Edition" 10 ", Call of Duty: Cold War in Black Action"Tuần lễ mới của Steam (ngày 4 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1) đã được phát hành. Trò chơi trực tuyến sống sót của người đầu tiên "Rust" đã giành chức vô địch.Xếp hạng chi tiết như sau: 1. "Rust" 3. Valve Index VR Kit 3. "Cyberpunk 2077" 4. "Biển của Thief" 5. "RAFT" 7.) "8." CS: GO " Hành động Dajiao điên rồ 9. "GTA5" 10. "Wild Dart 2"Nhà sản xuất "Final Fantasy 16" Yoshida Yoshida nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản 4Gamer rằng ông tin rằng "Ghost of Malaysia" là trò chơi hay nhất vào năm 2020, điều này ấn tượng nhất bởi mọi người.

Yoshida Naoki cũng tuyên bố rằng ông đã học được rất nhiều điều từ "Ghosts of Malaysia" và yêu thích các tác phẩm của Kurosawa.Có một chế độ ảnh của "Ghost of Malaysia", được gọi là mô hình Kurosawa, cũng có thể là một trong những Yoshida Naoki.

Dự đoán chỉ số giá tiêu dùng Đức 0,1% tương đối 0,1% tương đối 0,1%

Ngoài Yoshida Naoshu, Toshihiro Nagaoshi, một nhà sản xuất của loạt "Rura", cũng ca ngợi "Ghosts on Malaysia": "Ghost of Malaysia" với các chi tiết và độ chính xác tuyệt vời này là hòn đảo thực sự này, do đó người chơi có cơ hội trở thành một samurai và nhẫn giả.Kể từ khi công bố "Final Fantasy 16", trò chơi đã đặt ra rất nhiều làn sóng. Trong cuộc phỏng vấn, Yoshida Naoki cũng tiết lộ thêm thông tin về "Final Fantasy 16" vào cuối năm nay.

Hoạt hình truyền hình "Travel nhiều nhất" được chuyển thể từ chủ đề "Hành trình về phương Tây" được chính thức quyết tâm được sản xuất. Lindle của tác phẩm của tác phẩm chịu trách nhiệm phát triển.Hoạt hình truyền hình "Traveling"フィ フィ フィ フィ フィ フィ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一. Trong quá trình tuần tự hóa hơn 20 năm, loạt học sinh "du lịch nhiều nhất" bao gồm các bộ phim truyền hình radio, bài hát nhân vật, OVA, hoạt hình TV, Phiên bản hoạt hình, tiểu thuyết, trò chơi, v.v. Trong một số lượng lớn các dẫn xuất, truyện tranh gốc đã bán được hơn 25 triệu bản.Màn hình video:Theo E -sports của People Weibo, giai đoạn cân bằng DPC China League "DOTA2" đã kết thúc, và các đội S -Class và A -level tham gia vào mùa đầu tiên được xác định.Lễ khai mạc và trận chiến công bố sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 tại lễ hội hoàn hảo.Đội S -Class League: Team Astersterteam Magmalbzsinvictus gamingpsg.lgdehomevici Gamingelephant A -Class Team: Dalanjing GamingsParks

Project Cloud Games là một studio độc lập ở Hàn Quốc. Toàn bộ hãng phim hiện chỉ có 5 người. Gần đây, họ đã phát hành một đoạn giới thiệu ý tưởng nguyên mẫu cho trò chơi đầu tiên "Project Relic" của studio.Đoạn giới thiệu: Mục tiêu của trò chơi này là trở thành một trò chơi hành động nhiều người chơi trực tuyến. Dựa trên các cảnh liên quan đến nền văn minh nhân loại cổ đại, nó nhấn mạnh việc chặn các halberds và hạ cánh trên PC và các nền tảng lưu trữ.

Video này chỉ là màn hình nguyên mẫu đầu tiên của "Kế hoạch di tích", bởi vì nhóm có kế hoạch mở rộng nhà tuyển dụng và tổ chức một sự kiện gây quỹ cộng đồng để bắt kịp mục tiêu được bán vào năm 2022.Ngày nay, các hãng phim độc lập mới ở Hàn Quốc thường được dẫn dắt bởi các cựu chiến binh có kinh nghiệm.

Người sáng lập Project Cloud Games cũng không ngoại lệ. Anh ấy đã từng là Vũ trụ phim Marvel (MCU), "Call of Duty" Game ", League of Legends", và thậm chí cả MMORPG "Star Wars: Old Republic" CG Video.Nhân dịp kỷ niệm 20 năm giao diện điều khiển Xbox, Bloomberg gần đây đã xuất bản một bài báo gần đây, tiết lộ một lịch sử liên quan đến Microsoft và các công ty trò chơi lớn.

Trong bài báo, nhiều nhân viên hiện tại và trước đây của Microsoft và Xbox đã nhớ lại hành trình của họ trong việc thành lập thương hiệu Xbox và chia sẻ một số chủ đề về việc mua lại các công ty trò chơi.Bob McBreen, khi đó là giám đốc của bộ phận phát triển kinh doanh, tiết lộ rằng Microsoft đã cố gắng mua lại EA, nhưng đã bị bên kia từ chối.Cựu giám đốc điều hành thứ ba Kevin Bachus đã nêu chi tiết các cuộc đàm phán giữa Microsoft và EA: "Chúng tôi đã nói chuyện với EA năm hoặc sáu lần.EA nhắc nhở chúng ta rằng Microsoft thích thử nghiệm nước trong doanh nghiệp mới, nhưng nếu nó không tiến triển tốt, nó sẽ ngay lập tức từ bỏ thị trường và giả vờ rằng vấn đề này đã không xảy ra.

"(EA sẽ nói về những người khác như thế này ...) Trong quá trình Crazy Cố gắng có được, Microsoft cũng tiếp xúc với Midway, được phát triển vào thời điểm đó và cố gắng mua lại.Vào thời điểm đó, Quảng trường (Schwell Enicks) và Microsoft cũng gần với Microsoft và họ đã lên kế hoạch cho một thỏa thuận, nhưng Skwell nghĩ rằng giá thầu là không đủ, và phía Microsoft miễn cưỡng thêm nó, và vấn đề đã bị dừng.

Phần đáng kinh ngạc nhất của điều này là Nintendo.Bachus nói: "Sau khi chúng tôi cầu hôn, họ gần như cười với Big Răng.

Đó là cảm giác mà ai đó đã cười trong một giờ liên tiếp.Đây là những gì đã xảy ra tại thời điểm các cuộc đàm phán của chúng tôi.

"Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai công ty lớn đã không bị dừng lại.McBreen nói rằng Nintendo đã đến thăm Microsoft vào tháng 1 năm 2000, và sau đó cho thấy hiệu suất và sự xuất hiện của người dẫn chương trình Xbox cho Ren cũ, và hy vọng sẽ hợp tác trong phần mềm chủ nhà, nhưng không có tiến triển nào về việc nói về điều này.Howard Lincoln, sau đó là Tổng thống Bắc Mỹ của Nintendo, đã từ chối cung cấp chi tiết thảo luận và nói: "Nintendo không nói về các cuộc đàm phán bí mật với các công ty khác.Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không tiết lộ các cuộc thảo luận này.

"Mặc dù tôi đã thất bại trong việc có được Nintendo vào thời điểm đó, nhưng mối quan hệ giữa Xbox và Nintendo bây giờ là khá tốt. Chúng tôi thấy rằng có một số tác phẩm Xbox và ký tự trên NS, nhưng nó bị giới hạn trong điều đó.Để kỷ niệm 35 năm của loạt "Super Mario", Nintendo đã phát hành một bộ sản phẩm t -shirt được Mario, và mỗi chiếc áo phông có tác phẩm "Super Mario" 2D hoặc 3D.

Có tổng cộng mười thiết kế trong bộ sản phẩm này, và hiện tại nó đã được công bố.Các bộ đồ T -sh đã công bố hiện đang dựa trên "Super Mario Brothers", "Super Mario Brothers 2", "Super Mario Brothers 3", "Super Mario World", "Super Mario 64", "Sunshine Mario" và những tác phẩm này " Super Mario Galaxy ".

Nintendo đã được đưa vào các sản phẩm này trong các cửa hàng Nintendo ở New York và người chơi cũng có thể mua nó thông qua các cửa hàng trực tuyến một vài ngày sau đó.Mỗi t -shirt có giá 34,99 đô la, và có những hộp có chủ đề tương ứng, với bản đồ bìa của trò chơi gốc.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20yo88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VNBET77%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20RakhoiTV%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vinbet%E2%92%8Dtop%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20J88%20-%20